Maybe Hulking Joviality - This Is The Age Of The Stignano.

Olyckor

Så här till sommaren så är det extra mycket bilolyckor och motorcykelolyckor som sker. En anledning till det är för att det är en annorlunda värme som gör att man kan lätt bli trött och dåsig vid ratten, medan en annan anledning som faktsikt står för den mesta utav olycksanledningarna är fylleri. Regeln är att du aldrig sätter dig i en bil där du vet att föraren har druckit hur duktig än han är på att köra. Använd bilbälte och se till att hastigheten följs. Vidtar man de här åtgärderna så är man till 98 % säker från att något allvarligt ska ske. I vissa fall så har förare även somnat framför ratten på grund av läkemedelsanvändning med triangel eller för lite sömn.